Scotsman Point Resort - 2018华钓系列赛Tri Lakes 比赛成绩

版主: Karl_wu

CFOSEC
帖子: 49

Scotsman Point Resort - 2018华钓系列赛Tri Lakes 比赛成绩

帖子#1 » 周一 6月 25, 2018 12:34 pm

第1名、Francis Lee & Bryan Lee 16.66lb 100
第2名、Timothy Chow & Donald Chow 16.09lb BF 5.43lb 99
第3名、Darwin Wang & Dave Ma 12.81lb 98
第4名、Rig Wang & Simon Liu 11.87lb 97

第5名、Jackie Chen & Joe Zhou 11.86lb 96
第6名、Jieqiao Shen & Michael Xu 11.84lb 95
第7名、Ryan Lin & Steven Ye 11.80lb 94
第8名、Han Dong & He Qi 11.66lb 93
第9名、David Dai & Michael Zai 10.86lb 92
第10名、Karl Wu & Jack Shi 10.70lb 91
第11名、Charlie Lam & 10.57lb 90
第12名、Jack Gao & Bin Xu 9.72lb 89
第13名、Yanan Li & Dong Ye 9.36lb 88
第14名、Jing Meng & Daniel Wang 9.31lb 87
第15名、Barry Jia & Albert Chen 9.07lb 86
第16名、Edward Sun & Eddy Chen 8.72lb 85
第17名、Peter Liu & Zhuan Tou 8.22lb 84
第18名、Derek Ding & Michael Zhang 7.65lb 83
第19名、Zhaowu Zhang & Tim Yin 7.62lb 82
第20名、Mike Ye & Tim Lin 6.93lb 81
第21名、Song Wu & Kirby Du 6.45lb 80
第22名、Ron Wang & Ken Yang 6.31lb 79
第23名、Jinkai Zhang & Zongwei Yang 5.48lb 78特别致谢2018赛季华钓系列赛冠名赞助商:

Scotsman Point Resort
Ludao Outdoors & KastKing
Michelin & Wheelsco
碧水钓鱼(Pro J Fishing Tackle)
鱼乐轩
食来食往
中国格林东方酒店
领航地产团队

回到 “华钓系列赛”

在线用户

用户浏览此论坛: 没有注册用户 和 3 访客

 

 

cron